Bjerring Smedie & Stålmontage og Bjerring Silo Construction​

Firmaernes Historie

Bjerring Smedie blev stiftet i 1967 af Jens Tang Sørensen, som på det tidspunkt overtog den lokale landsbysmedie på ca. 100 m2.

Som nyuddannet landbrugssmed bestod de første opgaver hovedsagligt af reparation af diverse landbrugsmaskiner samt fremstilling af emner herfor. Efter kort tid ønskede Jens Tang at prøve noget nyt, så han påbegyndte en mindre produktion af pejse til bl.a. sommerhuse. Det skulle dog vise sig, at markedet ikke endnu var helt klar til dette produkt. Derfor gik man tilbage til landbruget, hvor der var behov for bl.a. svinestaldsinventar. Dette blev således i slutningen af 60’erne produceret i stor stil i Bjerring.

Som et af de første firmaer i Danmark, leverede Bjerring Smedie i 1969 sine første stål spær til en maskinbygning. Behovet for stålspær var stort, eftersom nybyggeri rejste sig overalt i denne periode, og efterhånden blev produktion af stålspær firmaets primære arbejdsområde. Det blev rimelig hurtigt klart, at der også var et behov for montage af spærene. Derfor anskaffede man sig en kranbil til dette formål, og montagedelen blev en lige så vigtig del af firmaet op igennem 1970’erne. Firmaet udvidede i denne periode sine produktionsfaciliteter på grund af den store efterspørgsel.

profimg

I starten af 1980’erne begyndte Bjerring Smedie at montere siloer og stålkonstruktioner for Viborg firmaet, Pierre Wilstrup A/S. Man havde på dette tidspunkt opnået stor erfaring ved montage af egne stålkonstruktioner, og denne knowhow bragte man nu videre til montage af diverse siloanlæg i stål. Et nyt aspekt var nu også, at firmaet kom udenfor landets grænser. Der blev monteret siloanlæg i det meste af Europa – dette skete sideløbende med firmaets egenproduktion og montage af egne spær og stålkonstruktioner.

I 1988 gik Pierre Wilstrup A/S i betalingsstandsning. Jens Tang Sørensen så en mulighed i at producere stålsilo anlæg i Bjerring. Kendskabet til siloanlæggenes opbygning gennem mange års montage samt nye ideer gjorde, at Bjerring Smedie pr. 1/1 1989 købte siloproduktionen fra Pierre Wilstrup A/S – Bjerring Silo Construction A/S var født, som datterselskab til Bjerring Smedie og Stålmontage A/S.

Op igennem 1990’erne og frem til i dag er siloproduktionen i Bjerring øget støt og roligt. Et stigende antal samarbejdspartnere i både ind- og udland har øget efterspørgslen og aktiviteten i Bjerring. Ligeledes er produktionen blevet optimeret, nye produktionsmaskiner er løbende blevet anskaffet, produktionsfaciliterne er udvidet i flere omgange, så man i dag står med et yderst moderne værksted og maskinpark optimeret til produktion af siloanlæg og special-stålkonstruktioner. Bjerring Silo Construction har leveret siloer til det meste af verden, og et af fremtidens mål er at blive endnu mere synlig internationalt. Vi samarbejder med firmaer inden for mange forskellige industrier, og typisk fungerer vi som underleverandører til disse firmaer, der har totalentreprisen på de forskellige byggeprojekter.

Fra 2017 er selskaberne blevet samlet under Bjerring Silo Construction ApS

Kontaktoplysninger:​